SPÓŁGŁOSKI DO PRZYTULANIA

Podręcznik do nauki zapamiętywania grafiki litery wspomagający naukę czytania i pisania dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz młodszych przedszkolaków

Posyłając dziecko do szkoły oczekujesz od niego wyników w nauce. Nie wszystkim dzieciom osiąganie ich przychodzi równie łatwo. To co dla niektórych dzieci jest łatwym spacerem, to dla innych jest mozolną wspinaczką pod górę. Ale porażki jedne i drugie odczuwają bardzo głęboko.
Z myślą o takich dzieciach opracowaliśmy podręcznik do nauki czytania i pisania. Nasz podręcznik uczy rozpoznawania znaków graficznych bazując na wrażeniach, zmysłach i zabawie. Nawiązuje do otaczającego go świata. Nie sprowadza się jedynie do słuchowego i wzrokowego zapamiętania danej głoski i litery. Oparta jest na pozytywnych odczuciach i skojarzeniach.
Przeznaczona jest do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub młodszymi przedszkolakami. Oparta jest na zabawie i ma ucznia zainteresować poprzez przekazanie mu pozytywnych emocji. Uczeń pozytywne wrażenia będzie potrafił skojarzyć z grafiką danej litery.