Od kogo?

Podręcznik został przygotowany przez oligofrenopedagożki na co dzień zajmujące się pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Materiały i scenariusze ćwiczeń zostały opracowane pierwotnie na potrzeby pracy z dziećmi w konkretnych grupach, potem zebrane w całość, tak aby mogły służyć innym nauczycielom, wychowawcom i opiekunom. 
Mamy nadzieję, że książka, którą oddajemy Państwu do rąk pomoże wyeliminować niszę na rynku i okaże się pożytecznym narzędziem do pracy dla Państwa i Państwa podopiecznych.
Autorkami podręcznika są Dominika Małecka-Buźniak oraz Agata Duraj. Ilustracjami opatrzył podręcznik Paweł Walicki.
Wydawcą jest Fundacja „Da Się”.
Projekt nie byłby możliwy bez finansowania, wsparcia i cierpliwości Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.